Organizācijas tēla audits

Konsultācijas organizācijas tēla veidošanā palīdz kopējā stila izveidē vai esošā stila modernizācijas procesā ar mērķi precīzi nodot klientiem katra uzņēmuma ideoloģiju un pamatkoncepciju. Kā arī svarīgi ir panākt, lai katra darbinieka ārējā tēla atbilstība organizācijas korporatīvās kultūras stilam.

.

Konsultācijas organizācijas tēla veidošanā ir paredzētas:

Organizācijas īpašniekiem

Organizācijas augstākā līmeņa vadībai

Politiskām organizācijām

Sabiedrībā populārām personībām

Ieguvumi

Organizācijas ieguvumi:

Skaidrs un nepārprotams organizācijas vizuālais tēls

Darbinieku vienota izpratne par organizācijas tēlu

Individuālie ieguvumi:

Skaidra loma organizācijas korporatīvā stila nodrošināšanā

Papildus zināšanas lietišķajā etiķetē

Zināšanas ekonomiskas un lietišķas garderobes radīšanā

Konsultāciju process

Konsultācijas sastāv no:

Praktiskajām lekcijām un uzdevumiem

Konsultācijām

Diskusijām

Rekomendācijām