INTERAKTĪVAIS SeminārS

“Mēs rīkojam sapulces, lai ekonomētu minūtes, bet izšķiežam stundas”.

Šie vārdi precīzi raksturo sapulču norisi uzņēmumos, kur tās tiek vadītas neprofesionāli. Tajās tiek patērēts daudz laika, pārliecinot cits citu par sava viedokļa pareizību, meklējot neformālos līderus, tiecoties pēc varas utt., ar to konstruktīvai rīcībai atvēlētais laiks sarūk. Izejot šo apmācību, vadītāji spēs precīzi sagatavoties sapulcei, lai maksimāli ātri nonāktu pie vēlamā rezultāta, tā nezaudējot veltīgas stundas, risinot savstarpējās domstarpības.

Labs mērķis sevī ietver skaidrību par rīcības plānu. Bieži, orientējoties uz skaitļiem un laika resursu, aizmirstam par sevi un savu motivāciju mērķu sasniegšanā. Svarīgi, lai plānotais dzīves nogrieznis mērķu sasniegšanai ir personīgo un „labo” ambīciju pildīts.

Izmaiņas kā dzīves nepieciešamība un cēlonis pārdzīvojumiem un pretestībām. Kā mazināt šo enerģiju sevī un savos darbiniekos – atbildes un skaidrību sniedz izmaiņu paradoksālā teorija.