Gļebs Berezins, brokeru aģentūras “Root” finanšu direktors. Foto: Didzis Grodzs.