EVELĪNA GRAVA

Vairāk kā 25 gadus darbojas psihoterapijas jomā, pārstāvot geštalta psihoterapijas virzienu. Radoša, individuāla un novatoriska pieeja ir mans profesionalitātes rokraksts. Esmu 3 grāmatu un vairāku publikāciju autore. Mana pirmā grāmata tikai izdota 1997. gadā ar nosaukumu “Recepte visām receptēm”. 2013. gadā iznāca mana otrā grāmata – psihoterapijas rokasgrāmata “Izkoptais ļaunums”, kas ierindojās pirktāko grāmatu plauktos grāmatnīcās un pieprasītākās literatūras sarakstos Latvijas bibliotēkās. Jaunākā grāmata “Psiholoģija un kulinārija vai kulinārija un psiholoģija” iznāca 2017. gada sākumā.

Kādēļ cilvēki izvēlas psihoterapijas sesijas pie manis?

Daļa klientu ir izlasījuši manu grāmatu “Izkoptais ļaunums” vai plāno to darīt. Viņus ir uzrunājušus tajā apskatītās tēmas un viņi vēlas iegūt padziļinātāku izpratni par tām.

Pārsvarā tie ir cilvēki, kuri vēlas pacelties virs vidusmēra pasaules un sevis uztveres stereotipiem, pilnveidojot savus personības resursus.

Mani uzmeklē cilvēki, kuri dzīvē ir kaut ko sasnieguši un, kuri ir nonākuši dzīves posmā, kurā ir jādomā par to, kā virzīties tālāk uz priekšu gan karjeras izaugsmē, gan personīgajā dzīvē.

Tie ir cilvēki, kuri nevēlas lieku publicitāti, bet vēlas iespēju pilnveidoties augsti konfidenciālā vidē. Tie ir cilvēki, kuri nojauš savus talantus un spējas, bet izjūt nepieciešamību izzināt maksimālu to izmantošanu savā dzīvē. Cilvēki, kuri vēlas realizēt savas ambīcijas dažādās sociālās lomās, pilnvērtīgāk izmantojot visus resursus, kurus sniedz dzīve.

Mani klienti ir cilvēki, kuriem ir vēlme dziļāk izprast dažādas starppersonālās attiecības. Apzināti plānot nākotnes plānus. Izdarīt pareizās izvēles, kuras ir saistītas ar karjeru, bērniem, un personīgo dzīvi.

Tie ir cilvēki, kuri ir nonākuši sarežģītās un sociāli neērtās situācijās vai konfliktos, kur ir nepieciešams jauns skatījums, lai veidotos risinājumi. Tiek izmantota iespēja noturēt sesiju ar profesionāli, kurš nav personīgi iesaistīts un ieinteresēts situācijas apspriešanā un risinājumā.

Terapijas process

Geštaltterapija

Par savu specialitāti esmu izvēlējusies geštaltterapiju, kam ir potenciāls tikt pielietotam ne tikai psihoterapijā, bet arī pedagoģijā, izglītībā, biznesā, mākslā, politikā un citās zinātņu nozarēs.

Terapeitisko sesiju ilgums un biežums

Sesiju skaits un biežums ir atšķirīgs un individuāls katrai situācijai. Tas ir atkarīgs no vairākiem faktoriem. Tā var būt viena konkrēta konsultācija īstajā laikā. Kā arī tas var būt ilgāks sadarbības process. Par nepieciešamību turpināt sesijas notiek vienošanās laika gaitā. Dažreiz viena sesija var izrādīties tik vērtīga, ka savā precizitātē nodrošina turpmāku patstāvīgu darbu.

Cilvēks jau iepriekš var ieplānot savu personīgo izaugsmi un veltīt tam noteiktu savas dzīves posmu. Laika gaitā noskaidrojas tas, ko cilvēks vēlas iegūt. Varbūt viņš meklē iekšēju mieru, prieku, sevis izvērtējamu. Varbūt sapratni par to, ka kaut kas izdodas vai neizdodas līdz galam, kaut kas atkārtojas pret paša gribu. Mērķi varbūt saistīti ar to, ka cilvēks nevar emocionāli nokļūt tur, kur vēlētos. Tā pat tie var būt pragmatiski jautājumi, praktiskas izvēles un tml. Visi faktori nosaka konsultācijas kvantitāti. Galvenais ir kvalitāte un pirmais ierosinājums no sevis.

Ko cilvēks iegūst sesiju laikā?

Konsultatīvās sesijas var izvērsties par ievērojamu atbalstu tiem, kuri izjūt nomāktību, aizkaitinājumu, pārmērīgu kūtrumu un jebkādas citas diskomforta pazīmes.

Sesijas sekmē pāru savstarpējo sapratni. Nav jādomā tikai par negatīvo.

Nesavtīgums pret sevi ir liela vērtība. Tāpēc, ka tā ir brīvība.

Citāts no grāmatas “Izkoptais ļaunums”

Evelīnas Gravas izdotās un šobrīd grāmatnīcās pieejamās grāmatas

Psiholoģija un kulinārija vai kulinārija un psiholoģija

Psihologija un kulinarija vaikulinarija un psihologija

Ko par mums liecina uzklātais svinību galds? Ko par personību stāsta piekoptie ēšanas paradumi? Vai vispār ir iespējams savienot tik dažādas zinātnes kā psiholoģija un kulinārija? Un, vai patiešām tās ir tik atšķirīgas? Atliek novērot un izdarīt jaunus atklājumus, iegūt apstiprinājumus un izdarīt secinājumus!

Vairāk par grāmatu lasiet šeit

Izkoptais ļaunums

Izkoptais launums

“Izkoptais ļaunums” palīdz saredzēt nebeidzamās un plaši pielietotās manipulācijas, kuras tiek īstenotas uz indivīda. Vērtīgie teorētiskie atzinumi lieliski ilustrē mūsdienu cilvēkam nepieciešamos psiholoģiskos instrumentus, lai spētu saredzēt un pārvaldīt šīs manipulācijas. Grāmata piedāvā lasītājiem atklāsmes, kuras veidojušās vairāk kā 20 gadu gaitā, par cēloņu-seku likumsakarībām un sniedz zināšanas, kuras iespējams praktiski pielietot dzīvē.

Vairāk par grāmatu šeit