[br] Arī digitālajā laikmetā apmācības noris kvalitatīvi. Attīstiet efektīvāku domāšanu gan sev, gan komandai Biznesu apvienības "KONSULS" interaktīvajos semināros! "Izejot pirmo līmeni, rodas tāda sajūta, ka beidzot ir pavērtas TĀDAS durvis, par...