Publicitātes foto. Domāt virs vidusmēra. No kreisās: Kaspars Ziediņš, Agris Grava un Armands Alferovs.

Piemērotāko speciālistu izvēle: kā izvairīties no viduvējībām biznesā?

Biznesa vidē panākumi lielā mērā ir atkarīgi no vadītāja – viņa pārziņā ir radīt tādus apstākļus, lai komanda un speciālistu personības resursi tiktu veicināti savā sinerģijā un uzdevumos, turklāt darbinieki būtu virzīti uz sasniegumiem. Personāla izvērtēšana un atlase, izmantojot laikmetīgu, aprobētu metodoloģiju, ir viens no mehānismiem, kas darba devējam palīdz izveidot “superkomandu”, komandu, kas strādā virs vidusmēra. Vadības procesu konsultēšanas un personālapmācības uzņēmuma “Biznesu apvienība “Konsuls”” vadošais konsultants AGRIS GRAVA komentē, cik liela nozīme ir profesionālo kompetenču un personības resursu izvērtēšanai konkrētajā darba vietā.

Kā mums pašiem par savu profesionālo sniegumu saņemt objektīvu novērtējumu, lai apzināti virzītos uz izcilību? Šādu jautājumu sev ir uzdevis ne viens vien vadītājs. Uz izaugsmi vērstai personai ir diezgan tipiski sevi apšaubīt, jo tai ir konstanti izvirzīts jautājums par to, vai var vēl labāk, vai tas ir maksimums, vai mēs vēl kaut ko varam uzlabot. Profesionālas supervīzijas ir unikāls pakalpojums, kura laikā iespējams gūt skaidrību, ko es daru, kā es daru, vai tas, ko es daru, atbilst tam, ko es un mana komanda grib sasniegt. Rezultātā iegūstam objektīvu informāciju par savu rīcību un lēmumiem, kuri ietekmē darba procesus. Personības un uzņēmuma supervīzija – tā ir iespēja noteikt un realizēt nepieciešamās izmaiņas mērķu sasniegšanai. Supervīzijas analīzi īsteno sertificēti speciālisti.

Piedaloties vebinārā “Domāt augstāk par vidusmēru jeb kā neietekmēties no necilu cilvēku lēmumiem?”. No kreisās: Māris Auders un Agris Grava. Foto no personīgā arhīva.

Personības portreta izstrāde – pamats maksimālai potenciāla izmantošanai

Savukārt personības portreta izstrāde ietver plašākas izpētes iespējas lēmumu pieņemšanā nekā mēs to esam raduši. “Personības portreta izveide ir process, kura laikā tiek izzināta lietderīga informācija par indivīdu, grupu vai organizāciju. Labs līderis ir tas, kurš var pieņemt perfektus lēmumus ar neperfektu informāciju. Šīs konsultācijas ļauj analizēt abstraktu informāciju, lai pieņemtu konkrētus lēmumus,” komentē Grava.

Personības portrets ir piemērots dažādos biznesa procesu etapos, darbinieku atlases un komandas veidošanas posmos – komandas formēšanā, personāla vadībā un pārraudzībā. Šāda personības portreta izstrāde ir balstīta uz unikālas psiholoģijā un psihoterapijā bāzētas metodoloģijas:

  • Darbinieku izvērtēšana: kāds ir manu darbinieku patiesais potenciāls?
  • Personīgā izvērtēšana: kādas ir manas patiesās spējas un perspektīvas?
  • Komandas izvērtēšana: vai grupa ir spējīga sasniegt tai uzliktos mērķus?
  • Interesējošās personas izvērtēšana: kāds ir personas potenciāls attiecībā pret maniem mērķiem?
  • Organizācijas procesu izvērtēšana: cik efektīva ir sapulču organizēšana, laika plānošana, pārmaiņu vadība, lēmumu pieņemšana un mērķu nospraušana?

Bet kā gan notestēt, vai es esmu virs vidusmēra un kā man tur nonākt? Ja mans vadītājs ir līdz ar vidusmēru, bet es varu sasniegt un realizēt vairāk? Izcilībām piemīt milzīga enerģija, elastība, pārliecība, konkrētas, skaidras robežas. Personībām virs vidusmēra saprot, kur, ko, kā viņi grib sasniegt. Šeit parādās atšķirība starp viduvējiem un talantīgiem speciālistiem. Viduvējības grib, lai viņus liek mierā, jo pietrūkst personīgās motivācijas. Vienmēr, protams, viduvējībai var atrast atbilstošus darba uzdevumus, pienākumus, ar kuriem tiek labi galā, un neiesaistīt procesos, kur nepieciešams ieguldījums, attīstība, inovācija, kaut kāds pienesums.

Vadības procesu konsultanti rekomendē pievērst uzmanību savam enerģijas līmenim – gan intelektuālajam, gan fiziskajam, gan emocionālajam. Un, protams, nepārtraukti pilnveidoties un meklēt kvalitatīvas zināšanas, jo tā nav plaša patēriņa prece.

SIA “Brokeru aģentūra ROOT” valdes loceklis Armands Alferovs. Foto: D. Grodzs.

Domāt virs vidusmēra

Biznesa konsultanti vietējos uzņēmumus “Brokeru aģentūra ROOT” un “BELSS vērtē kā kompānijas, kuras atbilst virs vidusmēra pazīmēm. Šīs firmas un to vadītājus raksturo ātra un pārdomāta lēmumu pieņemšana, kā arī spēja pielāgoties reālajai situācijai.

“Uzņēmējdarbība noteikti rada sajūtas. Tas ir adrenalīns, azarts, milzīga iniciatīva. Ticība un pierādīšana sev ik dienu, līdz ar to tev noteikti katru dienu aiz sevis ir jāaizrauj komanda. Komandai noteikti ir jāseko līdzi, tā ir jāatbalsta, jāvelk aiz sevis. Tas ir milzīgs izaicinājums,” komentē Armands AlferovsSIA “Brokeru aģentūra ROOT” dibinātājs, valdes loceklis. Jau vairāk nekā 15 gadu uzņēmējs sekmīgi vada vienu no lielākajām Latvijas apdrošināšanas brokeru sabiedrībām, kas strādā ar visiem apdrošināšanas veidiem un piedāvā transportlīdzekļu remontu Latvijas Apdrošinātāju autoservisā.

Uzņēmumu vadītājs Alferovs akcentē, ka darbinieku atlases procesā tiek pievērsta uzmanība profesionalitātei un darba pieredzei, nesavtīguma līmenim attiecībā pret klientu servisu, intelektuālo potenciālu, ieinteresētību konkrētajā amatā un spēju sadarboties komandā, kurā arī pilnveidoties. Tiek izvērtēts, vai vide ir vai nav piemērota jaunajam speciālistam.

“Manā skatījumā viduvējība izmaksā ļoti dārgi. Vismaz manā nozarē tā ir nepieņemama. Cena, ko maksātu es vai mani uzņēmumi, ir ļoti augsta. Pakalpojumiem būtu zema kvalitāte, nespēja konkurēt tirgū, un iznākums ir drausmīgs, traģisks. Līdz ar to es savos uzņēmumos neredzu iespēju viduvējībai izdzīvot,” skaidro Alferovs.

SIA “BELSS” valdes loceklis Kaspars Ziediņš. Foto: M. Lazdāns.

Savukārt SIA “BELSS” valdes loceklis Kaspars Ziediņš skaidro, ka cilvēks virs vidusmēra ir izglītots, ar augstām prasībām, ar spēcīgām ambīcijām, bez šaubām, mērķtiecīgs. “Man apkārt tādu netrūkst – gan darbā, gan mājās, ģimenē, gan draugu lokā. Es viņus ļoti labi spēju identificēt, ar talantīgiem cilvēkiem ir interesanti. Drošvien, ka bez viņiem es nebūtu tāds, kāds es esmu šodien. Jo līdzīgi kā viduvējības inficē sev apkārtējos, tā arī cilvēki virs vidusmēra inficē līdzīgi domājošos,” akcentē Ziediņš, piebilstot, ka “BELSS” ir domājošs, radošs uzņēmums ar unikāliem risinājumiem. Kompānijas prioritārie virzieni ir sakari un komunikācijas sistēmu integrācija militārajā jomā, projektēšana, būvniecība. Projekti tiek īstenoti dažādās sfērās.

Uzņēmums lepojas, ka pēdējo divu gadu laikā ir realizēts iespaidīgs NATO projekts divās kārtās, turklāt pavisam nesen ir iegūtas tiesības realizēt trešo kārtu. Daudzsološā uzņēmuma valdes loceklis Ziediņš dalās aktualitātēs: “Mēs patiešām meklējam šos jaunos projektus, tos atrodam un attīstām. Projekta turpināšana parāda un pierāda “BELSS” risinājumu kvalitāti un uzticamību starptautiskā līmenī. Uzņēmuma mērogiem tas ir diezgan liels apjoms, bet nav šaubu, ka mēs šo projektu spīdoši realizēsim, bet tik un tā visu laiku esam kaut kā jauna meklējumos.”

Turpinājumā Ziediņš uzsver, ka gan mikro, gan makro vidē ir svarīga nemitīga pilveide – lai kopēji attīstītos, šiem līderiem, cilvēkiem virs vidusmēra, vajadzētu dalīties ar savu pieredzi – kā pozitīvu, tā negatīvu. Iedvesmot apkārt esošos ar savu piemēru, kas lielā mērā arī notiek, vismaz manā apkārtnē noteikti. Ir būtiski skatīties uz priekšu un domāt par nākotni.

Vadības procesu konsultēšanas un personālapmācības uzņēmuma “Biznesu apvienība “Konsuls”” aicina vēlreiz izvērtēt, cik organizācijai vai uzņēmumam izmaksā viduvējība.


Par Biznesu apvienību “KONSULS”

Jau kopš 2000. gada apmācību un konsultāciju uzņēmuma unikalitāti veido zinātniska un uz procesu orientēta pieeja, kā arī individuāla attieksme pret katru projektu un klientu. Progresīvais Mācību centrs apvieno profesionālu konsultantu komandu ar pieredzi vadības procesu konsultēšanā, vadības un personāla apmācībā, projektu vadībā, kā arī personīgās izaugsmes konsultēšanā.

 


Avots: delfi.lv, 26.04.2021.