Inovatīvās psiholoģijas metožu pielietošana biznesā
Inovatīvās psiholoģijas metožu pielietošana biznesā: tavs uzņēmējdarbības pagrieziena punkts

Licencēta jauna programma: Inovatīvās psiholoģijas metožu pielietošana biznesā


Sākot ar 2021. gada rudens mācību sesiju, Biznesu apvienības “Konsuls” Mācību centrs īstenos jaunu profesionālās pilnveides izglītības programmu “Inovatīvās psiholoģijas metožu pielietošana biznesā” (licences Nr. P-4467), ko licencējis Izglītības kvalitātes valsts dienests.

Satura pamatā ir autorprogramma “Psiholoģiskā spiegošana” – antimanipulācijas®© metodoloģija. Pēc 160 stundu programmas apguves, izpildot visus nosacījumus, izglītojamais iegūs profesionālās pilnveides izglītības apliecību.

Pieteikšanās 2021./2020. akad. gadam notiks elektroniski un tiks atvērta 2021. gada 14. jūnijā.

Programmas mērķis ir sniegt zināšanas un izpratni par cilvēku pasaules uztveres un izziņas mehānismiem, to norises procesiem un raksturīgākajām procesa kļūdām uztverē, iegūtās informācijas analīzē un interpretācijā. Izmantojot unikālu apmācības formu, kurā aprobētas pieaugušo apmācības, geštalta pieejas un psihoanalītiskās psihoterapijas metodoloģijas, veicināt izglītojamo apzināšanos par personīgajiem pasaules izziņas un uztveres fenomeniem, kas veicina vai traucē adekvātu un objektīvu informācijas ieguvi un interpretāciju. Apmācības procesā, balstoties uz psihes darbības mehānismiem, izveidot individuālu metodoloģiju ātrai, efektīvai un adekvātai apkārtējā vidē esošās informācijas nolasīšanai un objektīvu priekšstatu veidošanai. Apmācības procesa blakusefekts – personības psiholoģiskais briedums un apzinātība domāšanā un rīcībā.

Uz tikšanos apmācībās ar pievienoto vērtību!Par Biznesu apvienību KONSULS

Jau kopš 2000. gada vadības procesu konsultēšanas un personālapmācības uzņēmuma “Biznesu apvienība KONSULS” unikalitāti veido zinātniska un uz procesu orientēta pieeja, kā arī individuāla attieksme pret katru projektu un klientu. Progresīvais Mācību centrs apvieno profesionālu konsultantu komandu ar pieredzi vadības procesu konsultēšanā, vadības un personāla apmācībā, projektu vadībā, kā arī personīgās izaugsmes konsultēšanā.