[br] Sākot ar 2021. gada rudens mācību sesiju, Biznesu apvienības “Konsuls” Mācību centrs īstenos jaunu profesionālās pilnveides izglītības programmu “Inovatīvās psiholoģijas metožu pielietošana biznesā” (licences Nr. P-4467), ko licencējis Izglītības kvalitātes...

Biznesu apvienība KONSULS saņēmusi Latvijas Republikas Patentu valdes Preču zīmes* reģistrācijas apliecību apzīmējumam “Psiholoģiskā spiegošana” – antimanipulācijas (® Nr. M 76 612). Konsultatīvās programmas “Psiholoģiskā spiegošana” – antimanipulācijas  ® autore, metodoloģijas...

[br] Arī digitālajā laikmetā apmācības noris kvalitatīvi. Attīstiet efektīvāku domāšanu gan sev, gan komandai Biznesu apvienības "KONSULS" interaktīvajos semināros! "Izejot pirmo līmeni, rodas tāda sajūta, ka beidzot ir pavērtas TĀDAS durvis, par...

[br] “Psiholoģiskā spiegošana ir citādāks domāšanas veids – tas palīdz man savādāk skatīties uz lietām un situācijām,” komentē Andris Daņilovs, bezalkoholisko dzērienu lielražotāja “Cido” Mazumtirdzniecības nodaļas vadītājs, Biznesu apvienības “Konsuls” īstenoto...

Biznesu apvienības KONSUL’S vadošie konsultanti veido uz procesu orientētas apmācības. Piemēram, spējīgiem un mūsdienīgiem visu līmeņu vadītājiem ir atvērta pieteikšanās konsultatīvajai apmācību programmai “Psiholoģiskā spiegošana. Antimanipulācijas”. Arīdzan SIA “Labie koki” izpilddirektore Dzidra Kalniņa, kura vienlaikus vada vairākus uzņēmumus ar atšķirīgiem izaicinājumiem, šajās apmācībās ir guvusi jaunus iespaidus un attīstījusi efektīvāku domāšanas sistēmu.