Attēlam ir ilustratīva nozīme. Avots: pexels.com

Novērtējiet aktuālos kvalitātes procesus organizācijā! Atvērta pieteikšanās apmācībām


Mēs visi vēlamies saņemt kvalitatīvu pakalpojumu vai produktu. Mums visiem patīk, ka starptautiski uzņēmumi garantē servisu un pieturās pie patērētājam skaidras un komfortablas sistēmas. Nevis dokumentu pildīšana, bet gan reāla, vienota un konceptuāla darbība vainagojas ar patērētāja vai uzņēmuma nodaļu un darbinieku apmierinātību.

Kur var mācīties apgūt kvalitātes vadības procesus? Tikai un vienīgi Biznesu apvienības “KONSULS” programmā “Kvalitātes procesu nozīme organizācijā”. Pieaugušo neformālā programma ir paredzēta tiem, kuriem ir interese un talants veidot sistēmas, organizēt tās un uzturēt. Programmas saturs ir veidots, apkopojot pieredzi no līdzšinējiem dalībniekiem, kuriem kvalitatīva domāšana sagādā prieku.

Interesentiem iespējams pieteikties gan individuālai dalībai jauktā grupā, gan korporatīvām komandas apmācībām. Pēc sekmīgas dalības apmācībās tiek iegūts apliecinājums par iegūtajām zināšanām.

PIETEIKTIES JAU TAGAD >>


Apmācību laikā tiek aktualizētas zināšanas par kvalitātes procesiem un tendencēm nozarē, turklāt apgūti paņēmieni savlaicīgi novērtēt un prognozēt riskus, tā novēršot kvalitātes procesu nepilnības. Dalībnieki iegūst prasmes un iemaņas, kā arī izvērtēt esošo kvalitātes sistēmu vai ieviest un attīstīt to, ņemot vērā uzņēmuma lielumu.

Programmas saturs:

1. Kvalitāte: tās nozīme un nepieciešamība.

2. Atšķirības: kvalitātes vadības sistēma un kvalitātes procesu vadība.

3. Kāpēc kvalitātes vadības procesus nepieciešams pilnveidot.

4. Kvalitātes procesu loma:

– klientu un sadarbības partneru apmierinātības nodrošināšanai;

– konfliktsituāciju novēršanai – gan iekšēji, gan ārēji.

5. Kā organiski realizēt kvalitātes vadības procesu ieviešanu:

– raksturīgākās pretestības;

– kā identificēt un novērtēt pretestības profesionālā un personīgā līmenī;

– komandas kopumā un darbinieku motivācija un ieinteresētība kvalitātes vadības procesu iniciēšanā un reālā uzturēšanā.

6. Kvalitātes procesu nozīme frančīzes izveidošanā;

7. Kvalitātes procesu nozīme jaunu pakalpojumu sniegšanā vai produktu veidošanā.

8. Praktiskais darbs:

– struktūras veidošanas pamati (mugurkauls), izstrādājot reāli praksē pielietojam sava uzņēmuma vai organizācijas kvalitātes rokasgrāmatu.


Pieteikties >>

Programmas “Kvalitātes procesu nozīme organizācijā” licences numurs: DIKS-21-164-ail

Uz tikšanos apmācībās un konsultācijās ar pievienoto vērtību!


Par Biznesu apvienību KONSULS

Jau kopš 2000. gada vadības procesu konsultēšanas un personālapmācības uzņēmuma “Biznesu apvienība “KONSULS”” unikalitāti veido zinātniska un uz procesu orientēta pieeja, kā arī individuāla attieksme pret katru projektu un klientu. Progresīvais Mācību centrs, akreditēta profesionālās tālākizglītības un pilnveides izglītības iestāde, apvieno profesionālu konsultantu komandu ar pieredzi vadības procesu konsultēšanā, vadības un personāla apmācībā, projektu vadībā, kā arī personīgās izaugsmes konsultēšanā.