Interaktīvi semināri par sapulču un izmaiņu vadīšanu un mērķu nospraušanu. Piesakieties!

Biznesu apvienības “Konsuls” vadošie konsultanti izstrādājuši jaunu interaktīvu semināru, kas uzņēmumu augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem palīdzēs gan sapulču un izmaiņu vadīšanā, gan mērķu nospraušanā.

Mēs rīkojam sapulces, lai ekonomētu minūtes, bet izšķiežam stundas.” Šie vārdi precīzi raksturo sapulču norisi uzņēmumos, kur tās tiek vadītas neprofesionāli. Tajās tiek patērēts daudz laika, pārliecinot cits citu par sava viedokļa pareizību, meklējot neformālos līderus, tiecoties pēc varas utt., ar to konstruktīvai rīcībai atvēlētais laiks sarūk. Pēc šīm apmācībām vadītāji spēs precīzi sagatavoties sapulcei, lai maksimāli ātri nonāktu pie vēlamā rezultāta, tā nezaudējot veltīgas stundas, risinot savstarpējās domstarpības.

Labs mērķis sevī ietver skaidrību par rīcības plānu. Bieži, orientējoties uz skaitļiem un laika resursu, aizmirstam par sevi un savu motivāciju mērķu sasniegšanā. Svarīgi, lai plānotais dzīves nogrieznis mērķu sasniegšanai ir personīgo un „labo” ambīciju pildīts.

Izmaiņas kā dzīves nepieciešamība un cēlonis pārdzīvojumiem un pretestībām. Kā mazināt šo enerģiju sevī un savos darbiniekos – atbildes un skaidrību sniedz izmaiņu paradoksālā teorija.

 Semināra mērķi:

  • Attīstīt semināra dalībnieku izpratni par efektīvu sapulci – tās sagatavošanu, norisi un rezultātu apkopošanu;
  • Dot ieskatu mērķu formulēšanā, iekļaujot ārējos uzstādījumus un personīgo motivāciju;
  • Iepazīties ar izmaiņu paradoksālo teoriju un apgūt vadītāja uzdevumus izmaiņu procesa ieviešanas stadijās.

PIETEIKTIES >>

Uz tikšanos semināros!