Māris Auders. Foto: Didzis Grodzs. Māris Auders. Foto: Didzis Grodzs.

Psiholoģiskā spiegošana – 21. gs. uzņēmējdarbības kompetenču prioritāte

Psiholoģiskajai spiegošanai kā metodei pašlaik piešķirts stabils starptautisks statuss: kā laikmetīgai Eiropas inovatīvo psiholoģiju karalienei. Reālie biznesa procesi veido pamatu psiholoģiskās spiegošanas zināšanu apguvei apmācībās. Konkrētas, tāpēc progresīvas zināšanas par sevi, projektu un uzņēmumam aktuālo ir nepieciešams tieši tagad. Vide nedod iespēju iesīkstēt. Un nav pat vērts atdarināt to, ko zina visi vai ir apguvuši līdzīgi. Gūstot skaidrību un kontroli pār situāciju un tās apstākļiem pirms darbības uzsākšanas, ir visspožākais ceļš uz savu panākumu monopolu. Psiholoģiskā spiegošana sevī ietver antimanipulācijas jēdzienu. Tas ir viens no humānākajiem veidiem, kā neietekmēties no savtīgas manipulācijas, paviršas informācijas nolasīšanas un tās interpretēšanas sev vēlamā virzienā.

Agris Grava, Biznesu apvienības Konsuls valdes priekšsēdētājs un vadošais konsultants, vairāk nekā 800 semināru un autorprogrammu pasniedzējs ar 25 gadu starptautisku pieredzi, biznesa treneris, supervizors un psihoterapeits.

Kādas ir tendences Latvijā un pasaulē profesionālās pilnveides apmācībās?

Tās iet līdzi laikam. Šauro un padziļināto specializāciju vairs nevar nodrošināt ar veco, pārbaudīto zināšanu modificēšanu un piemērošanu šodienai. Šāda pieeja liek domāt no pagātnes uz tagadni.
Svarīgi iegūt kvalitatīvu tagadnes informāciju, to pārvērst zināšanās un tad domāt par nākotni, balstoties uz faktiem, to modulēt. Piemēram, cilvēka, grupas vai organizācijas rīcības algoritmus noteiktā nākotnes periodā, noteiktos apstākļos. To var apgūt! Starptautiskā profesionālā pilnveidošanās ir tendēta uz māku un spēju būt profesionālam, oriģinālam, izkopt savu unikalitāti visos vadības līmeņos. Nemēģinot pārveidot vienam otru, bet identificēt personības resursus un tos apzināt, tātad adekvāti realizēt. Piemēram, tev ir spēks un enerģija, tu pie konveijera kā centrālo darbinieku norīko strādāt visvājāko, nevis izpildīgāko darbinieku, un nu jau pē neilga laika produktu tev atsūta atpakaļ kā brāķi. Ko līdzīgā situācijā secina vadītājs? Vai pamana likumsakarību? Vai tam seko darbība un kāda? Un ko par to domā un, būtiskākais, kā to interpretē vadītāja vadītājs u.tml.?

Kur smelties šādas zināšanas?

Personības teorijās. Lai veiksmīgi vadītu, 20. gadsimtā vadītājiem bija nepiciešamas zināšanas psiholoģijā. 21. gadsimts pieprasa zināšanas psihoterapijā, lai saprastu darbinieka, kolēģa, klienta vai konkurenta personības struktūru un funkcionēšanas pamatprincipus. Lai saprastu, nevis ārstētu!

Kā iegūt šodienas zināšanas un kā tās izmantot nākotnē?

No psihoterapija viedokļa to, vai informācija kļūst par zināšanām, ietekmē mūsu uztveres mehānismi, domāšanas veids un dziļums, mūsu priekšstatu bāze, attieksme pret lietām, mūsu pieredze un vērtību sistēma. Ir daudz ļoti labi informētu speciālistu, taču bez zināšanām notiek vien cītīga un skrupuloza informatīvo algoritmu kopēšana. Biznesu apvienības “Konsuls” apmācības nodrošina šo mehānismu pareizu darbību. Piemēram, atdalot profesionālo no emocionālā, veidojas ideāla darba vide. Ja viens ir emocionāls, bet otrs profesionāls, tad ar laiku profesionālais var kļūt par izteikti emocionālu. Kas vairs nav saistoši darba devējam.

Vai psiholoģisko spiegošanu var apgūt ikviens?

Psiholoģiskā spiegošana ir paredzēta gan jauktām grupām, gan arī konkrētas organizācijas ietvaros. Rezultātā progresīvāki kļūst tie, kam patīk atklāt vairāk nekā tas ir pieņemts vidusmēra domāšanas un uztveres klišejās biznesa vidē. Un viņi ir 100% ieguvēji, jo iemācās antimanipulēties. Pilnveidojoties arī paaugstinās dzīves un darba kvalitāte, kas var būt saistoši daudziem.

Kādi ir apmācības procesi?

Apgūstot šo triju līmeņu programmu, kurai Baltijā nav analogu, līdztekus zināšanām psiholoģiskajā spiegošanā tiek izsniegts starptautisks sertifikāts. Interesenti gan mācās auditorijā, gan izbrauc uz uzņēmumiem. Protams, ir eksāmeni un savai biznesa jomai saistoši mājasdarbi.

Ko esat atklājis pats sev?

Intuīciju. Kad to izprotam, tā vairs nav mistika, bet likumsakarība. Ja zemapziņai ir pasūtījums, tā apstrādā informāciju un iedod mums atbildi, noteiktu informāciju. Ar psiholoģisko spiegošanu palēnām sāku iepazīties kopš 2000. gada, bet savu pirmo psiholoģiskās spiegošanas semināru sāku vadīt tikai pēc 13 gadiem, kad bija nokomplektējies ne vairs priekšstats, bet skaidra emocionāla un intelektuāla pārliecība, ka tas, ko tautā mēdz dēvēt par čuju, ņuhu un poņu, ir uzņēmējiem tuvs un izplatīts novērojums par sevi un savu redzējumu, turklāt bieži netaisnīgi ignorēts. Protams, jānodala impulsi – kad tie nāk no priekšstatiem un gaidām un kad no šodienas realitātes. Viens ir tas, ko mēs mijiedarbojoties redzam, saprotam ar prātu. Pavisam kas cits – mūsu izjūtas. Emocijas iespējams izmantot kā instrumentu. Tās ir visprecīzākā tagadnes informācija, tās nesējas. Tas ir viens no mehānismiem, kā caur sajūtām, izjūtām nolasīt, kas notiek ārējā vidē, kas notiek ar pretī esošo cilvēku vai uzņēmumu. Tas ir kas vairāk par empātiju vai emocionālo intelektu. Tā ir prasme iegūt informāciju un pārvērst to zināšanās, kur loģikai un konstruktīvismam – smadzeņu garozas darbībai – kā analīzes instrumentam ir sekundāra nozīme. Ar prātu analizējam iegūto informāciju, pārbaudām, meklējot ārējās vides apstiprinājumu, un modelējam nākotni. Kā konkrētais cilvēks, zinot viņa personības struktūru, rīkosies vai nerīkosies noteiktos apstākļos. Uz ko ir spējīgs un uz ko nav.

Tās ir jaunas prasmes, kā informāciju iegūt ātri, operatīvi un pieņemt lēmumus, balstoties uz realitāti, nevis priekšstatiem.

Kādiem cilvēkiem paredzēti semināri?

Uzņēmuma augstākā līmeņa vadītājiem, īpašniekiem un pilnveidoties gribošām personībām. Kad mācībās runājam par informācijas iegūšanu un analīzi organizācijās, dalībnieki saņem arī informāciju par to, kas notiek visā uzņēmumā. Tas nav funkciju audits vai finanšu analīze. Runa ir par objektīviem mijiedarbības procesiem organizācijā, kuri veicina vai nelabvēlīgi ietekmē kopējo potenciālu.

Māris Auders, pārdošanas vadītājs uzņēmumā Interspiro ar 12 gadu pieredzi, kurš strādā ar klientiem vairāk nekā 30 pasaules valstīs. Apguvis psiholoģisko spiegošanu.

Kas ir tā psiholoģiskā spiegošana?

Psiholoģiskā spiegošana ir domāšanas sistēma, kuru apgūstot, tiek praktizētas dažādas izzināšanas metodes un laba nodoma manipulācijas savu mērķu sasniegšanai.

Ko dod šī domāšanas sistēma?

Tā ne tikai kaut ko dod un palīdz, tas ir dzīvesveids. Redziet, mans darbs var būt saistīts ar 150 līdz pat 200 ceļojumu dienām gadā, tas ir liels un lielisks izaicinājums. Nedēļas laikā spēju pabūt līdz pat četrās valstīs un uzdevuma izpildei nav daudz laika, tās var būt vienas vakariņas, tā var būt viena ofisa tikšanās. Dotajā laikā ir jāizzina klients vai sadarbības partneris, apzinoties nacionālās īpašības, kultūru raksturīgās iezīmes un “izlobot” personīgās īpašības, jāidentificē potenciāls un nepieciešamā rīcība.
“Psiholoģiskā spiegošana” ir devusi iespēju izveidot instrumentu kopumu, kas nodrošina spēju identificēt objektīvo un subjektīvo informāciju, izšķirot manas projekcijas un nodalot vispārīgos pieņēmumus. Tas ļauj man efektīvi operēt pat pie tik intensīvas vides maiņas.

Pieminējāt instrumentu kopumu. Kas tie ir un kā tos lietot?

Vissvarīgākais instruments ir kvalitatīva domāšana, kā arī šim procesam veltītais laiks. Praktizēju to kopā ar pro-aktīvas rīcības ietvertu provokāciju un atreaģēšanas analītiku, kas sniedz atbildes uz manis interesējošajiem jautājumiem attiecībā uz izvirzīto mērķi.

Kādi ir jūsu ikdienas pienākumi?

Mūsu organizācijā esmu atbildīgs par esošo un jaunu valstu tirgu apgūšanu. Izaicinājums ir tajā, ka mūsu ražotais produkts, nav veikala plauktā noliekams un produkta cena ir visaugstākā, ja salīdzina to ar konkurentiem. Pamatā strādāju ar izplatītājiem un šeit svarīgi ir uzreiz identificēt vai partnerim piemīt visas nepieciešamās iezīmes un potenciāls, pirms ieguldām tur naudu un laiku. To ir jāspēj izzināt no pirmās tikšanās reizes, pretējā gadījumā var zaudēt laiku un viss process tikai sadārdzinās. Tas ir īpaši svarīgi jo mūsu produkta pārdošana cikls no “labdien” līdz izstādītam rēķinam var sniegties laika periodā no 3 līdz 4 gadiem.

Kā jūs nonācāt līdz psiholoģiskajai spiegošanai?

Šajā uzņēmumā strādāju jau 12 gadus, un ik pēc 3-4 gadiem uzņemos jaunu izaicinājumu. Pārdošanas vadīšanu uzņēmos 6 gadus atpakaļ un pirmajā gadā, īsti nenojaušot uz ko esmu parakstījies, ātri sapratu, ka man ir nepieciešams jauns instruments un jaunas zināšanas, kas efektīvi var darboties starptautiski ne tikai Eiropā, bet gan visā pasaulē un starp visām nacionalitātēm un mentalitātēm. Biju apzinājis un izmēģinājis dažādus kursus, seminārus un pat biju reiz uz tā saukto koučinga semināru. Visās vietās tā bija lieliska laika pavadīšana ar zinošiem cilvēkiem, taču metodikas bija “glāstošas” no dažādiem subjektīviem skata punktiem, kas lielākoties saistījās ar vadītāja personīgo pieredzi. Kā jau teicu lieliska laika pavadīšana, bet ar ierobežotu izaugsmi.
Sāku padziļinātāki interesēties par inovatīvo psiholoģiju un nonācu līdz apmācību programmai “Psiholoģiskā Spiegošana”. Atšķirībā no iepriekš apmeklētajiem semināriem, šis nebija par pasniedzējiem, bet gan par dalībniekiem. Tas arī bija pats grūtākais, jo sākumā bija katram jāapskata sava “netīrā apakšveļa” un vēl kopā ar nepazīstamiem cilvēkiem un tad tikai sākās…
Mana pretestība bija liela, taču metode bija efektīvāka un man izdevās identificēt un lauzti kompleksus ar kā apkalpošanu biju līdz tam brīdim aizņemts. Un tad visapkārt viss palika ļoti interesants!

Kā tas rezultējas dzīvē?

Vispirms, kā jau pārdošanā, svarīgi ir rādītāji un man 6 gadus ir izdevies palielināt pārdošanu katru gadu 40-50% apmērā un šis gads nebūs izņēmums. Taču tas viss ir tikai sausai atlikums, lielāka burvība ir būt nozares labāko speciālistu sabiedrībā un būt sabiedrotam ar cilvēkiem, kuri ir daudz gudrāki par mani, sniedzot man iespēju mācīties un pilnveidoties, to es uzskatu par labāko rezultātu.

Vai darba dzīvē vēl ir lietas, kas spēj pārsteigt?

Protams, tur ir tā burvība, iedvesmoties no pārsteiguma momentiem, un tie man ir vitāli svarīgi! Tā ir kā vajadzība!
Noslēdzām darījumu un piegādājām ūdenslīdēju ekipējumu uz Zālamanu salām, kā arī veicu instruktoru apmācību tur – vietējās Policijas sprādzien bīstamo objektu neitralizēšanas vienībā. Viens no pēdējā laika spilgtākajiem ceļojumiem. Pārsteigums bija par to cik viegli es spēju saprasties ar apmācāmo personālu zemeslodes otrajā pusē un par vidi kurā mēs operējām. Vēl tagad mēģinu izspriest, vai lieliskā sapratne bija rezultāts no iegūtajām zināšanām, vai arī cilvēks vienkārši saliedējas un saprotas ar otru cilvēku, brīdī kad no barības ķēdes augšas nokļūst barības ķēdes vidū zem 6 metrus gariem sālsūdens krokodiliem.

Vai jums ir hobiji?

Jā, mēs ar draugiem brūvējam alu, tādā mazā mīlīgā vietā Liepājā.

Un kāds būtu novēlējums tiem, kas meklē jaunas zināšanas?

Būt godīgam pret sevi un neapžilbināties spoguļošanās brīdī, bet gan palutināt sevi ar laiku pārdomām un izvirzīt savas prioritātes un tad apskatīties uz kuru pusi jāiet.

Avots: KLUBS Nr.3 2020