[br]

Izceļot izcilākās Latvijas uzņēmējas, uzsākta jauna iniciatīva – izveidota gada balva “Inovatīvākā un zinošākā sieviete biznesā”. Jaunā apbalvojuma patroni ir sabiedrībā zināmu uzņēmumu personības Dzidra Kalniņa, Larisa Meitalova, Jānis Garančs un Itālijas valstsvīrs Paskvāle De Monte. Pirmoreiz viedākās pretendentes no biznesa vides tiks noskaidrotas 2021. gadā, tā atbalstot sabiedrību un ceļot pašapziņu.

Biznesu apvienības KONSUL’S vadošie konsultanti veido uz procesu orientētas apmācības. Piemēram, spējīgiem un mūsdienīgiem visu līmeņu vadītājiem ir atvērta pieteikšanās konsultatīvajai apmācību programmai “Psiholoģiskā spiegošana. Antimanipulācijas”. Arīdzan SIA “Labie koki” izpilddirektore Dzidra Kalniņa, kura vienlaikus vada vairākus uzņēmumus ar atšķirīgiem izaicinājumiem, šajās apmācībās ir guvusi jaunus iespaidus un attīstījusi efektīvāku domāšanas sistēmu.

Biznesu apvienības KONSUL’S konsultatīvā apmācību programma “Psiholoģiskā spiegošana. Antimanipulācijas” ir paredzēta personībām, kuras vēlas iegūt precīzu un objektīvu informāciju par savām un apkārtējo cilvēku spējām un iespējām, personīgajām ambīcijām, potenciālu un pārējiem personības resursiem.

Psiholoģiskajai spiegošanai kā metodei pašlaik piešķirts stabils starptautisks statuss: kā laikmetīgai Eiropas inovatīvo psiholoģiju karalienei. Reālie biznesa procesi veido pamatu psiholoģiskās spiegošanas zināšanu apguvei apmācībās. Konkrētas, tāpēc progresīvas zināšanas par sevi, projektu un uzņēmumam aktuālo ir nepieciešams tieši tagad. Vide nedod iespēju iesīkstēt. Un nav pat vērts atdarināt to, ko zina visi vai ir apguvuši līdzīgi. Gūstot skaidrību un kontroli pār situāciju un tās apstākļiem pirms darbības uzsākšanas, ir visspožākais ceļš uz savu panākumu monopolu. Psiholoģiskā spiegošana sevī ietver antimanipulācijas jēdzienu. Tas ir viens no humānākajiem veidiem, kā neietekmēties no savtīgas manipulācijas, paviršas informācijas nolasīšanas un tās interpretēšanas sev vēlamā virzienā.